Úvod

 Collegiumchirurgicum je projekt, který si klade za cíl vytváření diskuzní a výukové paltformy s chirugickou problematikou a  tradicí každoročních setkání především mladých zdravotníků zejména z chirurgických oborů se zaměřením na výměnu zkušeností v řešení nejen chirurgických komplikací, prezentaci alternativních řešení, unikátů, off label medicínu a chyb, kterými se nelze chlubit na kongresech standardního ražení, ale z kterých plynou zajímavá ponaučení. Preferována jsou sdělení předkládaná neotřelou formou a s humorným podtextem či nosnou kostrou. Velká část prezentací je vyhrazena vyzvaným přednáškám odborníkům i s přesahem do jiných oborů.