Kongres

 

IIIII III. collegium chirurgicum
Pláně 2019

 Dovolujeme si Vás pozvat na 8. ročník všechirurgického sletu

s garanční odbornou podporou oddělením chirurgie

 Krajské nemocnice Liberec a.s.

v pořadatelství www.collegiumchirurgicum.cz MUDr. Jiří Škach 

Místo konání: Chata Pláně - na ještědském hřebeni u Liberce 780 m.n.m.

Termín akce:  29.- 30. března 2019


 


Každoroční výroční konference především mladých zdravotníků zejména z chirurgických oborů se zaměřením na výměnu zkušeností v řešení nejen chirurgických komplikací. Prezentace alternativních řešení, unikátů, off label medicíny a chyb, kterými se nelze chlubit na kongresech standardního ražení, ale z kterých plynou zajímavá ponaučení. Část programu vyhrazena vyzvaným přednáškám odborníkům na slovo i vzatým s přesahem do jiných oborů.

 

Registrace: mailem (viz kontakt);

aktivní účast + pasivní účast - do naplnění kapacity

Kongresový poplatek : lékaři 600,- sestry 350,-

Přednáškový limit: 8 min ( vyzvané přednášky 20 min )

Formát přednášek : scénka, rozhlasová hra nebo konservativní PowerPoint, abstrakta Word Prezentace: 

 

Lékařská i sesterská sekce zařazena do systému Celoživotního vzdělávání ČLK a ohodnocena kredity dle stavovského předpisu ČLK č.16

Organizátorem vypsána cena za nejlepší přednášku / poster

Postery: Velikost 7.4cm (šířka) x 10,5 cm (výška)

Wifi in situ 

 

Definitivní program, abstrakta nejlepších přednášek a aktuality budou zveřejněna

na web-stránkách www.collegiumchirurgicum.cz

 


 Organizační výbor:

Jiří Škach                            prezident kongresu
Alexander Škaryd                konferenciér
Veronika Petráková              vědecký sekretář
Lucie Brzulová                     minioddělení PR
Peter Hromádka                         odborný garant lékařské sekce

Ladislava Kohoutová            odborný garant sesterské sekce

 

Kongresový poplatek:    lékaři 600,-       sestry 350,-

   zahrnuje : večerní  FORKShop (raut), doprovodný program, memorabilia


Ubytování:     Chata   220,-/ noc        

Stravování:      Snídaně  110,-          

 

 

KONTAKT

Prezident kongresu     

MUDr.  Jiří Škach

oddělení chirurgie

Krajská nemocnice Liberec a.s.

Husova 10,  Liberec, 460 63

tel./fax: +420 485 312 466

mobil: +420 602 574 822

email: jiri.skach@nemlib.cz

 

Vědecký sekretář

MUDr. Veronika Petráková

oddělení chirurgie

tel.: +420 737 351 280

email: veronika.petrakova@nemlib.cz